Ouders die hun kinderopvang via TisKidz geregeld hebben, geven hun gastouder gemiddeld het cijfer 9,1 in 2018. 

Specialist in kinderopvang bemiddeling
en begeleiding

TisKidz is een ervaren gastouderbureau. Sinds 2006 verzorgen wij erkende en betrouwbare gastouderopvang. Aangezien wij alleen met bijgeschoolde medewerkers werken, zijn wij KNGO-gecertificeerd.

Specialist in
kinderopvang bemiddeling
en begeleiding

TisKidz is een ervaren gastouderbureau. Sinds 2006 verzorgen wij erkende en betrouwbare gastouderopvang. Aangezien wij alleen met bijgeschoolde medewerkers werken, zijn wij KNGO-gecertificeerd..

Officiële erkenning TisKidz

Doordat TisKidz een officieel erkend bureau is, is het mogelijk overheidsvergoeding voor de kinderopvang te krijgen. Wij stellen het belang van uw kind altijd voorop. De opvang heeft een ontwikkelende en stimulerende functie op het kind. Veiligheid staat hoe dan ook centraal.
 

Kinderopvangtoeslag

Sinds 1 januari 2005 is er de 'Wet Kinderopvang' die eisen stelt aan de kwaliteit van kinderopvang. Kinderopvangcentra worden verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van alle kinderen. Zo wordt er onder andere uitgegaan van het idee dat ouders, werkgevers én de overheid samen verantwoordelijk zijn voor kinderopvang. Maar dat betekent dus ook dat u, als ouder van uw kind, verantwoordelijk bent om de rekening van de kinderopvang te betalen. Gelukkig is het wel mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen van de overheid. Wanneer u aanspraak wilt maken op deze meevaller, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- U hebt één of meer inwonende kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of pleegouderbijdrage.
- De inwonende kinderen moeten op uw woonadres staan ingeschreven.
- Uw kind gaat naar een gastouder die is aangesloten bij TisKidz (of een ander geregistreerd gastouderbureau)
- Het kind waarvoor u de toeslag aanvraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs (middelbare school).
- U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang.
- U werkt of krijgt van de gemeente of het UWV een bijdrage op grond van de 'Wet Kinderopvang'.
- U hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen.

Het kan zijn dat er andere, aanvullende regels gelden. Daarvoor kunt u het beste even contact opnemen met uw regioconsulente.TisKidz helpt u graag bij het berekenen van de hoeveelheid kinderopvangtoeslag die u kunt ontvangen. Overigens kunt u dat ook zelf doen via www.toeslagen.nl. Klik kinderopvangtoeslag tabel 2018 voor de tabel met percentages 2018.

Tarieven TisKidz

Hieronder vindt u de adviestarieven voor 2019 (dit zijn slechts adviestarieven. De tarieven voor de onkosten en begeleidingskosten blijven gelijk).

Voor de gastouder het adviestarief per uur:

4.90 euro per uur per kind

Onkosten en begeleidingskosten voor TisKidz per uur:

1.05 euro voor het eerste kind (kind dat het vaakst wordt gebracht). (nooit meer dan € 50,- per maand) 1.05 euro voor het tweede t/m zesde kind. (nooit meer dan € 27,50 per maand)

  Wij kunnen u natuurlijk ook een op maat gemaakte offerte bieden met betrekking tot de onkosten en begleidingskosten. Wij werken met maximum tarieven! Neem hiervoor contact met ons op.

 

Contactgegevens

Bezoekadres:   
Magnesiumweg 16
8471 XM   Wolvega

LRK

Registratienummer
Landelijk Register Kinderopvang
154768200                                                                                                                   

Aangezien wij alleen met bijgeschoolde medewerkers werken, zijn wij KNGO-gecertificeerd 

                                           Keurmerk 2018

 

Contactgegevens

Bezoekadres:   
Magnesiumweg 16
8471 XM   Wolvega

LRK

Registratie nummer LandelijkRegisterKinderopvang 154768200

Keurmerk 2018
Go to top