Dienstverlening aan huis

Deze regel geldt als je als gastouder bij ouders thuis de opvang gaat verzorgen.
Je mag dan maximaal 3 dagen per week opvang bieden per gezin, er gelden op die dagen geen minimum of maximum aantal uren.
Wil je toch meer opvangen dan de 3 dagen per week per gezin, dan zul je een arbeidsovereenkomst met de ouders moeten afsluiten. Hiervoor gelden andere regels.
Als je bij ouders thuis de opvang verzorgd en je valt onder deze regeling dan mag je je eigen tarief bepalen, maar dat mag nooit minder zijn dan het minimum loon. Tevens dien je als gastouder een vergoeding van 8% vakantietoeslag te ontvangen. Deze zal maandelijks worden uitbetaald door de ouders.
Als je valt onder deze regeling dan heb je recht op vakantie-uren, dat is 4x de overeengekomen arbeidsuren per week gerekend over een jaar. Deze uren worden door de ouders uitbetaald.
Valt jouw werkdag op een nationale feestdag, dan dient deze ook te worden uitbetaald.
Ben je ziek? Dan gelden er 2 wachtdagen, over deze 2 dagen wordt geen loon doorbetaald. Na deze wachtdagen wordt maximaal 6 weken 70% van de vergoeding doorbetaald. Wel tenminste het minimumloon, dus is de 70% minder dan het minumumloon dan zal er een ander percentage worden doorbetaald door de ouders. Tijdens de ziekteperiode geldt er een opzegverbod. Na 6 weken ziekte mag er worden opgezegd, met inachtneming van de opzegtermijn.
De opzegtermijn bedraagt bij een overeenkomst die liep korter dan 5 jaar, 1 kalendermaand. Liep de overeenkomst langer dan 5 jaar dan is de opzegtermijn 2 kalendermaanden.

Wij adviseren onze gastouders om een tarief van € 14,50 per uur te rekenen inclusief 8% vakantietoeslag. Let op dit is een adviestarief, de gastouder mag een eigen tarief bepalen.

Sta jij als gastouder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan is dienstverlening aan huis niet op jouw situatie van toepassing!