Eisen gastouder

Als gastouder heeft u een verantwoordelijke taak: u vangt de kinderen van een ander op.
Daarom stellen TisKidz en de overheid strikte eisen aan een gastouder.

Als gastouder dient u :
• Bij het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) te staan ingeschreven.
• Een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te bezitten.
• Een Verklaring Omtrent Gedrag te bezitten.
• Een Verklaring Omtrent Gedrag van uw huisgenoten te bezitten indien de opvang bij u thuis plaatsvindt.
• In het personenregister te zijn ingeschreven.
• Uw huisgenoten en structureel aanwezigen dienen ook in het personenregister te zijn ingeschreven.
• In het bezit te zijn van een diploma welke op deze lijst vermeld staat. Staat uw (buitenlandse) diploma niet op de lijst? U kunt De Dienst Uitvoering (DUO) laten        beoordelen of uw diploma voldoet.
• U kent en werkt volgens het pedagogisch beleidsplan en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van TisKidz.

Naast de bovenstaande eisen moet je als gastouder ook aan de volgende aanvullende eisen voldoen:

 • Je bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • Jouw eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 • Je bent zelf niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet.
 • Tijdens de opvang spreek je Nederlands.Fries of een andere streektaal mag ook. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken.
 • Je kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid handelt hiernaar.
 • Je bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder.
 • Je bent lichamelijk en geestelijk gezond.
 • Je bent in het bezit van een goede gastouderaansprakelijkheidsverzekering. Deze is bij TisKidz af te sluiten.
 • Je hebt bij het autovervoer van kinderen minimaal een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen inclusief ongevallen inzittenden verzekering afgesloten.
 • Je hebt sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden (goede beheersing van de Nederlandse taal) en je bent in staat om op een professionele manier contact met de ouders te onderhouden en afspraken te maken.
 • Je hebt een flexibele en zelfstandige instelling in verband met het individuele karakter van de werkzaamheden.
 • Je bent bereid tot samenwerking met gastouderbureau TisKidz en tot het volgen van cursussen, die gerelateerd zijn aan de opvangtaak.
 • Je staat open voor en respecteerd andere gewoontes, culturen, levenswijzen, opvoedingsideeën.

Eisen opvanglocatie

 • Er moet voor ieder kind binnen en buiten voldoende (bewegings)ruimte zijn om te spelen, te eten en te rusten in een gezonde omgeving, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
 • De woning waar gastouderopvang plaatsvindt is te allen tijde rookvrij.
 • Voldoende, werkende rookmelders (in ieder geval op iedere verdieping 1 rookmelder, maar ook bijvoorbeeld bij de CV of op een vliering).
 • Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. Deze slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
 • Om zeker te weten dat jouw opvanglocatie aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen voldoet, controleert je vaste contactpersoon van TisKidz ieder jaar samen met jou je gastouderopvang.

Eisen kind-aantallen

Als gastouder mag je een maximum aantal kinderen tegelijkertijd opvangen. Afhankelijk van de leeftijd van je opvangkinderen gelden de volgende regels:

 • Je mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. Daarbij worden jouw eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
 • Je mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief jouw eigen kinderen tot 4 jaar.
 • Je mag maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijkertijd opvangen, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook hier worden jouw eigen kinderen van deze leeftijd meegerekend.

Als een gastouder vier of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en moet bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht is achttien jaar of ouder. De gastouder moet bij de inspectie door de GGD aan tonen wie de achterwacht is.