Oudercommissie

Een oudercommissie van een gastouderbureau vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen die bij de aangesloten gastouders worden opgevangen.

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders.

De taken van de oudercommissie staan in het medezeggenschapsreglement. De oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

  • * de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid;
  • * het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • * het beleid rondom voorschoolse educatie;
  • * vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
  • * de prijs van de kinderopvang.

Hieronder treft u de leden van de oudercommissie:

Wij zoeken leden!


Notulist Ramonja

Hallo, ik ben Ramonja van der Wal en woon samen met mijn vriend Hendrikus en 3 zoons (Stijn van 6, Mats van 4 en Luuk van 2 jaar) in Meppel. Ik ben 3 dagen in de week werkzaam als casemanager jeugd binnen de gemeente Emmen. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om hard te lopen en lekker buiten te wandelen met ons gezin. Wij maken al 6 jaar gebruik van een gastouder via TisKidz waar we heel erg blij mee zijn! Inmiddels ben ik al een aantal jaren lid van de oudercommissie om ook hier mijn steentje bij te kunnen dragen.

Jasper

Mijn naam is Jasper en ben 41 jaar, samen met mijn vriendin zijn wij ouders van Davey (bijna 4). De reden waarom ik bij de oudercommissie van Tiskidz zit is omdat ik graag betrokken ben bij de organisaties waar onze zoon in zit. Verder vindt ik het fijn om over allerhande onderwerpen te discussiëren en een stem in te hebben. Je kunt hier aan veel onderwerpen denken; tarieven, richtlijnen binnen de organisatie, onderwerpen waar gastouders mee kunnen werken tijdens de opvang.

Verder kost zitting in de oudercommissie niet heel veel tijd, we vergaderen 3 a 4 keer per jaar, en het fijne hiervan is dat deze vaak online plaats vinden en je dus niet van huis hoeft om deel te nemen.

Joyce

Ik ben Joyce, 32 jaar oud, en moeder van twee kinderen. Jaxen en Jazzlyn zijn beide vanaf hun eerste levensjaar bij een lieve gastouder. Waar we eerst begonnen met flexibele tijden, hebben we tegenwoordig een vast rooster met ritme. Wat is het fijn dat alles onderling zo goed geregeld kan worden! En ook fijn om via Tiskidz de opvang te kunnen regelen. Ik vind het erg belangrijk dat andere ouders zich net zo voelen als wij wanneer onze kindjes weer bij de gastouder mogen komen! Daarom ben ik aangesloten bij de oudercommissie, om (ook namens andere ouders) mee te kunnen praten en denken over de gastouder opvang. Het is goed te combineren met mijn werk, en niet intensief. Doordat we online vergaderen scheelt het tijd! Lijkt het jou ook leuk om je voor de oudercommissie in te zetten? Wie weet zien we elkaar tijdens het volgende overleg!


Lian

Hallo, mijn naam is Lian Kramer, ik ben

getrouwd met Martijn en wij hebben een dochter genaamd Sophie, en ons 2de kindje is onderweg! Wij wonen samen in Hoogeveen.

Ik werk bij een supermarkt en mijn hobby's zijn lezen, computeren en natuurlijk leuke dingen doen met mijn gezin.

Ik ben lid geworden van de oudercommissie, omdat ik graag op de hoogte ben van wat er speelt binnen de organisatie. Ik ervaar Tiskidz als fijn bureau en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Wij zoeken nieuwe leden voor onze oudercommissie. Wil jij met ons meedenken?

Laat het weten via: oudercommissie@tiskidz.nl


Aanmelden oudercommissie TisKidz

Naam *
Naam van uw gastouder *
E-mailadres *
Uw keuze: *
Uw vraag of opmerking *