Waar kan ik deze benodigde documenten verkrijgen?

De verkorte opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 kunt u volgen bij een aanbieder naar eigen keuze. TisKidz werkt hiervoor samen met KennisNetwerkGastouderOpvang. Ook kunnen wij u helpen met het certificaat EHBO voor Gastouders. TisKidz werkt hiervoor samen met Smink medische dienstverlening.

U kunt de VOG digitaal aanvragen bij TisKidz echter dient u dan wel aan de volgende voorwaarde voldoen:

• U bent of wordt een gekoppelde gastouder bij TisKidz
• U staat als ingezetene ingeschreven in de GBA van de gemeente waar u woont
• U beschikt over een burger service nummer
• U beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD
• U beschikt over een internetverbinding en een e-mailadres
• U beschikt over een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij iDEAL

Neem contact met ons op als u digitaal de VOG wilt aanvragen. De kosten voor het digitaal aanvragen van een VOG bedragen €33.85.

Vraag de VOG pas aan als u ouders hebt gevonden waarvoor u opvang gaat verzorgen. Dat is namelijk het moment dat TisKidz u aanmelding voor registratie in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterpseelzalen) zal insturen naar de betreffende gemeente. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat u door TisKidz wordt aangemeld voor het LRKP.

TisKidz kan u in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) inschrijven wanneer wij in het bezit zijn van bovenstaande documenten en u zich heeft ingeschreven in het personenregister. Houdt er rekening mee dat de inschrijving meerdere weken in beslag kan nemen. We melden de nieuwe gastouder aan bij de gemeente waar de opvang plaatsvind. De gemeente geeft opdracht aan de GGD om een inspectie te doen. Er zijn gemeentes in Nederland die leges heffen voor een nieuwe registratie of wijziging in het LRKP. De kosten voor deze leges dient de gastouder zelf te voldoen. De gemeente stuurt een nota aan TisKidz voor deze “leges”. TisKidz zal voorafgaande aan de registratie deze kosten aan de betreffende gastouder factureren en de aanvraag indienen bij de gemeente zodra deze factuur is voldaan. Deze leges zijn verschillend qua hoogte per gemeente. (een verhuizing geldt tevens als nieuwe inschrijving) Klik hier voor het leges overzicht.